TOVARES Sp. z o.o.

ul. Szosa Gdańska 22
86-031 Myślęcinek

NIP: 967-11-22-628

tel./fax 52 321 33 99 lub 345 44 84
e-mail: biuro@tovares.pl
Koordynatorzy ds. Kluczowych Klientów

Maciej Chełmiński - Polska północno-wschodnia i część centralnej, 
tel. +48 609 689 846 e-mail: m.chelminski@tovares.pl

Robert Bystroń - Polska południowa,
tel. +48 693 993 006 e-mail: r.bystron@tovares.pl

Robert Kruger - Polska zachodnia oraz część centralnej, północnej i południowej,
tel. +48 693 709 970 e-mail: r.kruger@tovares.pl